จาก Thailand Mobile Expo 2007 ถึงปัจจุบัน

จากการจัดงาน Thailand mobile Expo ทั้งยี่สิบเจ็ดครั้งที่ผ่านมาทำให้เราได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าที่ไม่เพียงต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ แต่ยังต้องการติดตามอัพเดทเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างตลอดเวลา จึงได้เกิดงาน Thailand Mobile Expo 2017 ขึ้นมาในวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อที่จะตอบโจทย์ในข้อนี้ นอกจากนั้นก็ยังคงจุดมุ่งหมายเดิมจากงานที่ผ่านมา แต่เนื่องจากว่าตลาดโทรคมนาคมในปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้จัดงานจึงได้กำหนดการจัดงานขึ้นอีกครั้ง

ความสำเร็จที่ผ่านมา

จากกระแสตอบรับจากสื่อต่างๆ และบริษัทที่เข้าร่วมในการจัดงาน แสดงให้เห็นว่าการจัดงาน Thailand Mobile Expo ทั้งยี่สิบเจ็ดครั้ง ในปี 20072017 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าชมงาน และยอดขายรวมของการจัดงาน ผลตอบรับที่ดีนั้นสืบเนื่องมาจากการที่ตลาดโทรคมนาคมเติบโต การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของความต้องการพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน