โปรโมชั่นงาน Thailand Mobile Expo 2019 ไบเทค บางนา

THAILAND MOBILE EXPO

มหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ