ข้อมูลที่จอดรถและการเดินทางมาชมงาน Thailand Mobile Expo 2018

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางมาร่วมงาน Thailand Mobile Expo 2018 เราขอแนะนำวิธีเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกที่สุด ได้แก่ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และแนะนำเส้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยมีให้เลือกด้วยกัน 2 เส้นทางดังนี้

1. จากเส้นสุขมวิท ทองหล่อ พร้อมพงษ์ สามารถเลี้ยวซ้ายเข้ามายังถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ได้

2. จากเส้นถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ สามารถเลี้ยวซ้ายไปยังเส้นสุขุมวิท นานา ชิดลมได้ โดยสามารถนำรถมาจอดได้ที่ ลานจอดรถดวงพิทักษ์ โรงงานยาสูบ และ ลานจอดรถตึกตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และในปีนี้เรายังเพิ่ม ลานจอดรถตึก FYI เข้ามารองรับในส่วนของที่จอดรถเฉพาะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ อีกด้วย ซึ่งมีทางเชื่อมเดินทะลุมาศูนย์ฯสิริกิติ์เพียง 20 เมตรเท่านั้น

 

ลานจอดรถตึกตลาดหลักทรัพย์ฯ จอดได้ประมาณ 450 คัน

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ที่จอดตึก FYI (เฉพาะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์) รองรับได้ประมาณ 500 คัน

กรณีซื้อสินค้าที่ตึก FYI 300 บาทขึ้นไป และมีตราประทับของตึก FYI จอดฟรี 4 ชม.
กรณีมีตราประทับของ NCC จอดฟรี 1 ชม. ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 30 บาท

Robinson Sukhumvit จอดรถได้ประมาณ 200 คัน

ค่าบริการ 30 .- บาท/ชั่วโมง
ซื้อสินค้าครบ 500.- บาท พร้อมประทับตราจอดรถฟรี 3 ชั่วโมงแรก
ชั่วโมงต่อไป ค่าบริการ 30.- บาท/ชั่วโมง

Time Square

ค่าบริการ 30.- บาท/ชั่วโมง

Jasmine City

ค่าบริการ 30.- บาท/ชั่วโมง

Chamchuri Square จอดรถได้ประมาณ 500 คัน

จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปค่าบริการ 20.- บาท/ชั่วโมง

อาคาร เสริมมิตร

ค่าบริการ 100.- บาท/ชั่วโมง
จอดฟรี 1 ชั่วโมง หากมีตราประทับตามเงื่อนไขของอาคาร (ชั่วโมงต่อไป ค่าบริการ 50.- บาท/ชั่วโมง)

อาคาร Interchange 21

ค่าบริการ 100.- บาท/ชั่วโมง
จอดฟรี 1 ชั่วโมง หากมีตราประทับตามเงื่อนไขของอาคาร (ชั่วโมงต่อไป ค่าบริการ 50.- บาท/ชั่วโมง)

Central Plaza Grand Rama 9

จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก
ซื้อสินค้าครบ 500.- บาท พร้อมประทับตราจอดฟรี 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงต่อไป ค่าบริการ 20.- บาท/ชั่วโมง

Terminal 21 จอดรถได้ประมาณ 1,000 คัน

จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก
ซื้อสินค้าครบ 500.- บาท พร้อมประทับตรา จอดฟรี 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 7 ค่าบริการ 20.- บาท/ชั่วโมง
ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 8 ค่าบริการ 50.- บาท/ชั่วโมง