ติตด่อผู้จัดงาน
บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด 11/1 ซอย รามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย
โทร 0-2735-1201 , 0-2735-1202 , 0-2735-1204 แฟกซ์ 0-2735-2719